Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach jest podmiotem leczniczym zlokalizowanym w miejscowości Proszowice przy ulicy Mikołaja Kopernika 13.

Jednostka rozpoczęła swoją działalność w maju 1968 roku. Podmiotem tworzącym SPZOZ
w Proszowicach jest Powiat Proszowicki. SPZOZ w Proszowicach  posiada ugruntowaną pozycję lokalnego powiatowego Szpitala, który wraz z Pogotowiem Ratunkowym
oraz terenową strukturą Podstawowej Opieki Zdrowotnej, tworzy podstawową i zarazem jedyną strukturę kompleksowej opieki zdrowotnej w powiecie. Obszarem działania SPZOZ jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem działania jest teren Powiatu Proszowickiego i Ziemskiego Krakowskiego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach posiada misję „Zdrowie chorego najwyższym dobrem”.

Strukturę SPZOZ w Proszowicach tworzą zakłady lecznicze: Szpital, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, Pogotowie Ratunkowe, Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Szpital dysponuje 172 łóżkami rozmieszczonymi w 8 oddziałach szpitalnych oraz 8 łóżkami
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Oddziały Szpitalne:

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej;
 2. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 4. Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem IOM;
 5. Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Alergologii;
 6. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym;
 7. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny;
 8. Oddział Pulmonologiczno-Internistyczny;

Poradnie specjalistyczne:

 1. Poradnia Diabetologiczna;
 2. Poradnia Kardiologiczna;
 3. Poradnia Dermatologiczna;
 4. Poradnia Neurologiczna;
 5. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc;
 6. Poradnia Reumatologiczna;
 7. Poradnia Hepatologiczna i Chorób Zakaźnych;
 8. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;
 9. Poradnia Chirurgiczna Ogólna;
 10. Poradnia Chirurgii Dziecięcej;
 11. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 12. Poradnia Preluksacyjna;
 13. Poradnia Okulistyczna;
 14. Poradnia Laryngologiczna;
 15. Poradnia Urologiczna;
 16. Poradnia Zdrowia Psychicznego;
 17. Poradnia Medycyny Pracy,
 18. Poradnia Nefrologiczna;
 19. Poradnia Alergologiczna;
 20. Poradnia Pediatryczna;
 21. Poradnia Onkologiczna;
 22. Gabinet Konsultacji Anestezjologicznych;
 23. Poradnia Domowego Leczenia Tlenem;

Badania diagnostyczne wykonywane są przez funkcjonujące w strukturze organizacyjnej  pracownie specjalistyczne (Pracownia Endoskopii, Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, Pracownia Elektrofizjologii), Centrum Radiologii  i Diagnostyki Obrazowej (Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG) oraz przez Centralne Laboratorium wraz z Pracownią Bakteriologiczną.

W strukturze funkcjonuje również Centrum Fizjoterapii w skład którego wchodzą: Pracownia Fizjoterapii, Poradnia Rehabilitacyjna, Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Zadania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Proszowicach przyjmuje pacjentów w 4 Ośrodkach POZ zlokalizowanych na terenie Powiatu Proszowickiego
i Krakowskiego, tj. w Proszowicach, Wierzbnie, Igołomi i Łuczycach.

Oprócz wymienionych jednostek w Szpitalu funkcjonują również: Izba Przyjęć, Blok Operacyjny, Bank Krwi, Apteka Szpitalna, Stacja Pogotowia Ratunkowego, Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

W ramach zakładu leczniczego funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

SPZOZ w Proszowicach stawia na ciągły rozwój. W ramach pozyskanych dotacji Szpital przeprowadził gruntowny remont oddziałów szpitalnych znajdujących się w budynku głównym. W dalszym ciągu prowadzone są prace remontowe mające na celu zapewnienie wysokiego standardu leczenia.

Szpital prowadzi opiekę koordynowaną w POZ oraz współdziała w ramach Sieci Kardiologicznej.

Podstawowe dane statystyczne za 2023 rok.

 1. Ilość pacjentów hospitalizowanych – 8 837
 2. Ilość zabiegów chirurgicznych – 2 911
 3. Ilość porad w poradniach specjalistycznych – 68 671
 4. Ilość deklaracji POZ – 8554