II Konkurs Start-Up-Med – zgłoś swój udział!

Do 30 stycznia 2020 r. można wysyłać zgłoszenia do udziału w drugiej edycji Konkursu Start-Up-Med – imprezie towarzyszącej V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), który odbędzie się w dniach 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Głównym celem Konkursu Start-Up-Med – organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia – jest wybór i wyróżnienie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno technologie lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych)

– Chcemy także wyróżnić podmioty opracowujące i wdrażające rozwiązania organizacyjne, usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej. Konkurs stwarza ponadto okazję do promowania najciekawszych innowacji i ich autorów, w tym możliwość zaprezentowania rozwiązań liderom sektora medycznego w Polsce podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny Rynku Zdrowia.

Ocena zgłoszeń będzie prowadzona w ramach dwóch kategorii:

• Start-up

• Ośrodek medyczny/naukowy

W Kategorii Start-up, dedykowanej start-upom tworzącym innowacyjne technologie, zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:

• Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową

• Osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową

W Kategorii Ośrodek medyczny/naukowy – dedykowanej podmiotom tworzącym innowacje technologiczne i organizacyjne – zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:

• Podmioty lecznicze (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej);

• Jednostki naukowe (tj. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę).

Zgłoszenia konkursowe można wysyłać drogą elektroniczną do 30 stycznia 2020 roku wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_pYSt0d__UDUgOH3zrNNne_0jgvXDYs6TsKYuPla9vytTFQ/viewform

Regulamin Konkurs do pobrania na stronie:

http://www.hccongress.pl/2020/pl/start-up-med-2020/238/

Zgłoszone przedsięwzięcia oceni grono ekspertów tworzących Jury Konkursu Start-Up-Med. W każdej z kategorii – na podstawie przyznanej liczby punktów – wyłonionych zostanie po pięciu finalistów o najwyższej liczbie punktów. 

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Zwycięzcy w każdej z kategorii zostaną wyłonieni w głosowaniu Jury po prezentacji, a także w drodze plebiscytu internetowego. Oba głosowania są niezależne od siebie.

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom w obu kategoriach Konkursu, laureatom głosowania internetowego oraz wyróżnień dla pozostałych finalistów Konkursu, odbędzie się 5 marca 2020 r. podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2020) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować pod adres e-mail: startup_med@ptwp.pl

Więcej o V Kongresie Wyzwań Zdrowotnych: www.hccongress.pl

Relacja z finału ubiegłorocznej edycji Konkursu Start-Up-Med: TUTAJ.