Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie był zaangażowany w udział w konkursie w programie Dostępność Plus dla zdrowia od jego ogłoszenia w 2022 roku.

Obecnie został doceniony przez Ministerstwo Zdrowia za wzorcowe przeprowadzenie projektu pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami”. Jego celem było dostosowanie szpitala do potrzeb osób z ze szczególnymi potrzebami oraz poprawienie ich dostępu do specjalistycznych usług medycznych. Na wcielenie planu w życie szpital otrzymał grant w wysokości blisko 1,9 mln zł.

Prace szpitala polegały przede wszystkim na wdrożeniu rozwiązań w zakresie architektonicznym, cyfrowym, a także informacyjno-komunikacyjnym.

Zwieńczeniem ogólnopolskiego programu była konferencja: „Dostępność Plus dla Zdrowia – efekty i plany”, na której Szpital zaprezentował osiągnięte wyniki.

Więcej informacji na stronie szpitala: