Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie znalazł się w top 3 najlepszych oddziałów położniczych w Regionie Południowym (obejmuje cztery województwa: śląskie,małopolskie, świętokrzyskie i opolskie) według rankingu fundacji „Rodzić po ludzku”. Osiągnął również najwyższą pozycję wśród Krakowskich szpitali.

Ranking stanowi zestawienie autentycznych doświadczeń dotyczących opieki okołoporodowej. Dane dostarczane są przez kobiety poprzez anonimową ankietę „Głos Matek” (www.ankieta.rodzicpoludzku.pl). W roku 2023 ankietę wypełniło 16 455 kobiet.

Głównym celem Rankingu Szpitali jest informowanie kobiet o rzeczywistej jakości opieki świadczonej przez poszczególne szpitale oraz przyczynianie się do podnoszenia jakości opieki okołoporodowej na porodówkach.

Od nowego roku w Szpitalu rozwinął się również Oddział Noworodków, który wzbogacił się o specjalistyczny sprzęt dla wcześniaków dzięki akcji #fioletowelove.

 

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://zeromski-szpital.pl/nasza-porodowka-jest-najlepsza-w-regionie/

https://zeromski-szpital.pl/nowy-sprzet-dla-wczesniakow/