Medyczne laboratoria diagnostyczne mają obowiązek poddawania się zewnętrznej ocenie organizowanej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – tak nakazuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Laboratorium diagnostyczne Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w ocenie zewnętrznej zdobyło świadectwo potwierdzające uzyskanie wyników zgodnych z ustalonymi kryteriami, przy czym są to noty bardzo dobre!

Nie jest łatwo uzyskać świadectwo: nie mniej niż 75% wyników w cyklu rocznym ma mieć ocenę bardzo dobrą – nie więcej niż 25% wyników w cyklu rocznym ma mieć ocenę dobrą.

Jak widać Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – jest na piątkę.

 

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://szpital.opole.pl/2024/01/19/swiadectwo-na-piatke-dla-laboratorium-diagnostycznego-szpitala/