PFSz reprezentowana w światowej grupie roboczej Beyond COVID-19
Międzynarodowa Federacja Szpitali (IHF) jest jedyną globalną organizacją szpitali i ma ponad 90 letnią historię. W odpowiedzi na trwającą globalną pandemię
koronawirusa IHF właśnie powołała grupę zadaniową „Beyond Covid-19”, aby wspierać szpitale na świecie w przezwyciężaniu kryzysu. Celem grupy zadaniowej
IHF „Beyond Covid-19” jest opracowanie zestawu pragmatycznych rekomendacji dla szpitali i innych podmiotów leczniczych w celu wsparcia wznowienia
działalności „jak zwykle” – w najlepszych możliwych warunkach – przez łagodzenie skutków zakłóceń spowodowanych pandemią Covid-19.
Odbiorcami zaleceń będą przede wszystkim menedżerowie szpitali. Prace grupy którzy skoncentrują się na obszarach: ludzie, finansowanie,
zaopatrzenie i logistyka oraz usługi i operacje.
Do udziału w pracach grupy został zaproszony Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, który znalazł się w gronie 15 ekspertów z różnych stron
świata.

https://www.termedia.pl/koronawirus/Polak-zaproszony-do-prac-swiatowej-grupy-roboczej-Beyond-COVID-19-Kto-to-,37682.html