Z radością informujemy, iż do Polskiej Federacji Szpitali przystąpił właśnie Szpital Joannitas w Pszczynie.

Szpital rozpoczął swoją działalność 1 sierpnia 2018 r. Prowadzony jest przez Spółkę, której właścicielami jest Powiat Pszczyński i Gmina Pszczyna. Profil działalności pszczyńskiego Szpitala odpowiada na podstawowe potrzeby diagnostyczne i terapeutyczne mieszkańców regionu.

Do głównych zadań Szpitala należą: pierwsza pomoc, szeroka diagnostyka i terapia pacjentów, a w razie konieczności przygotowanie pacjentów do leczenia w ośrodkach z wyższym stopniem referencyjności.

Dla dużej grupy pacjentów, szczególnie dla społeczności lokalnej, rodzimy Szpital jest początkiem drogi terapeutycznej, a w przypadku gdy nie ma konieczności leczenia wysokospecjalistycznego – placówką, w której mogą liczyć na poprawę kondycji i komfortu życia.Chorzy mogą otrzymać szybką pomoc, bez konieczności przeżywania stresu, związanego z podróżą do innego miasta i poczuciem wyobcowania.

Jest to niezmiernie ważne szczególnie w przypadku osób starszych i samotnych, dla których możliwość uzyskania pomocy w rodzimej placówce jest nierzadko główną determinantą decyzji o podjęciu leczenia. Dlatego poprawne funkcjonowanie Szpitala, uwzględniające potrzeby pacjentów i lokalną specyfikę stanowi priorytet.

W Powiecie Pszczyńskim anonimowość stanowi mniejszy problem niż w dużych miastach. Z tego względu mieszkańcy oczekują bardziej indywidualnego podejścia, także w relacjach z jednostkami ochrony zdrowia. Szpital w Pszczynie musi odpowiadać na tak zdefiniowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców powiatu.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mieszkańcy chętniej angażują się w pomoc, gdy są przekonani, że to jest „ich” szpital. Ta opinia pacjentów określa sens istnienia Jednostki.

Powyższe argumenty dopełniające obraz otoczenia i roli Szpitala wskazuje kierunki działań ujęte w misji:

My dla Was: pomoc, diagnoza, leczenie

Tak zdefiniowana misja stanowi punkt wyjścia do określenia filozofii, wokół której  koncentruje się kultura organizacyjna pszczyńskiego Szpitala.

Szpital prowadzi 9 oddziałów szpitalnych z Izbą przyjęć. Funkcjonują w nim również zakłady oraz poradnie specjalistyczne.

Rocznie ze świadczeń Szpitala korzysta ok. 25 tys. osób.

JEDNOSTKI SZPITALA:

ODDZIAŁY SZPITALNE I IZBA PRZYJĘĆ:

 • Izba przyjęć,
 • Oddział neurologiczny,
 • Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 • Oddział chorób wewnętrznych,
 • Oddział chirurgii ogólnej i laparoskopowej,
 • Oddział ginekologiczno-położniczy,
 • Oddział neonatologiczny,
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Oddział geriatryczny,
 • Blok operacyjny,
 • Trakt porodowy.

ZAKŁADY I PRACOWNIE

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
 • Zakład rehabilitacji,
 • Zakład diagnostyki obrazowej (RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego),
 • Pracownia endoskopii.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE I DIAGNOSTYKA

 • Medyczne laboratorium diagnostyczne,
 • Pracownia mikrobiologii,
 • Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • Poradnia chirurgii ogólnej,
 • Poradnia onkologiczna,
 • Poradnia anestezjologiczna,
 • Poradnia chorób zakaźnych.

Zapraszamy do odwiedzania  strony www oraz na profilu Facebook Szpitala:

https://www.szpital.pszczyna.pl/

https://www.facebook.com/szpitaljoannitaswpszczynie

https://www.facebook.com/search/top/?q=szpital%20pszczyna%20oddzia%C5%82%20neonatologiczny%20i%20po%C5%82o%C5%BCniczo%20-%20ginekologiczny