Polska Federacja Szpitali przekazuje informację o bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w czasie epidemii” 

Dotyczy: szkoleń z zakresu: „Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w czasie epidemii”.

W czasie trwania epidemii Covid -19 spółki brokerskie Tamal Sp z o.o. oraz BDU Merydian S.A przygotował pakiet szkoleniowy zatytułowany: „Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w czasie epidemii”. Szkolenia te są adresowane do kardy zarządzającej oraz pracowników podmiotów leczniczych z którymi nasze firmy mają zawarte umowy na obsługę brokerską.

Nie mniej jednak widząc problemy całego systemu ochrony zdrowia, chętnie podzielimy się praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym w czasach epidemii z podmiotami leczniczymi należącymi do Polskiej Federacji Szpitali.

Uczestnikami szkoleń są pracownicy podmiotów leczniczych pełniących funkcje szpitali jednoimiennych, szpitali posiadających oddziały zakaźne, szpitali jednoprofilowych (kardiologiczne, ginekologiczno – położnicze, psychiatryczne) oraz szpitali powiatowych.

Dotychczasowe szkolenia on-line prowadzone przez nas spotkały się z żywym zainteresowaniem. Z informacji przekazywanych przez uczestników szkoleń wynika, że szkolenia te maja istotny wpływ na aktualizowanie wiedzy osób zarządzających w podmiotach leczniczych oraz wprowadzanie zmian organizacyjnych i prawnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii.

Szkolenia w ramach projektu „Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w czasie epidemii” będą realizowane 30 kwietnia 2020r. w poniższych obszarach tematycznych:

I SZKOLENIE – 9:00 – 9:30

Aktualne zmiany w zakresie prawa medycznego, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zarządzeń Prezesa NFZ (ostanie 14 dni).

Celem tego szkolenia jest aktualizowanie wiedzy osób zarządzających podmiotami medycznymi
w czasie rzeczywistym obejmującym okres ostatnich 14 dni. Szybkość zmian zachodzących w obszarze prawa medycznego, bardzo krótkie okresy vacatio legis oraz idące za nimi zarządzenia Prezesa NFZ powodują, że jest to szkolenie najwyżej oceniane przez kardy zarządzające podmiotami leczniczymi.

II SZKOLENIE – 11:00 – 11:30

Prawa i obowiązki pacjenta w czasie epidemii.

Celem tego szkolenia jest omówienie zasad i procedur związanych z realizacją prawa pacjenta oraz jego obowiązkami w czasie epidemii. Istotną częścią tego szkolenia jest omówienie procedury ograniczenia praw pacjenta w szczególności w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej oraz sprawowania opieki przez osobę bliską.

III SZKOLENIE – 13:00 – 13:30

Prawa i obowiązki personelu medycznego i administracyjnego szpitala w czasie epidemii.

Celem tego szkolenia jest omówienie zasad i możliwości wynikających z przepisów prawnych związanych z realizacją praw personelu medycznego i administracyjnego szpitala. Podmioty lecznicze są zobowiązane do zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy. Określenie środków organizacyjnych służących temu celowi wiąże się w wielu przypadkach z ograniczeniem praw personelu medycznego lub nakazaniem mu wykonywania określonych czynności.

Ilość miejsc jest ograniczona do 25 osób, żeby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać swoje zgłoszenie droga mailowa na adres: paulinan@tamal.com.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać poniższe informację:

  • imię i nazwisko uczestnika,
  • nazwę podmiotu leczniczego, którego uczestnik jest pracownikiem,
  • adres mailowy pod którym osoba będzie dostępna podczas szkolenia lub nr telefonu komórkowego,
  • datę, godzinę i temat wybranego szkolenia.

Każdy uczestnik 15 minut przed wybranym szkoleniem otrzyma na podany adres mailowy link do zalogowania się do wirtualnej sali.

Potwierdzenie chęci uczestnictwa prosimy przesyłać nie później niż do 28 kwietnia do godz. 16.00 na adres mailowy: paulinan@tamal.com.pl.

 

Prezes Zarządu TAMAL Sp. z o.o.                                                            Prezes Zarządu BDU MERYDIAN S.A.

 

Maciej Karbowiak                                                                                           Andrzej Wychowaniec