27.03.2020 “Posiedzenie” Zarządu Polskiej Federacji Szpitali w dobie pandemii SARS-CoV-2.

Podczas dwugodzinnej wideokonferencji omówiliśmy działania na rzecz wspierania polskich szpitali, takie jak np. zbieranie i kierowanie ofert pomocy do szpitali, promowanie i współpraca z internetową platformą #wsparciedlaszpitala, pokazywanie aktywności dyrektorów szpitali w kryzysowych warunkach, postulowanie wprowadzenia specjalnego pakietu ubezpieczeniowego dla personelu medycznego walczącego z #COVID-19 oraz ochrony przed roszczeniami prawnymi, konieczność wyjaśnienia i poprawienia algorytmów postępowania, poprawę zaopatrzenia szpitali oraz koordynacji , kwestię dostępności i kosztów testów IgG/IgM dla szpitali, infolinię porad prawnych z zakresu zamówień oraz podręcznik prawny dla szpitali. PFSz utrzymuje bieżący kontakt z dyrektorami szpitali, a także z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia , GIS oraz NFZ. 

Zalecenie ograniczenia liczby miejsc wykonywanej pracy w Polskiej Federacji Szpitali interpretujemy następująco: należy ograniczyć pracę w tych miejscach, w których niewykonanie usług medycznych nie będzie się wiązało z pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, przy uwzględnieniu ryzyka zarażenia pacjenta SARS-CoV-2 przez lekarza i / lub pracowników zaangażowanych w wykonywanie świadczenia.

Dziękujemy szpitalom zrzeszonym w PFSz oraz członkom wspierającym, a także partnerskim związkom szpitali za możliwość wspólnego działania w trudnych czasach. Słowa uznania dla członków Zarządu i Rady Naczelnej PFSz. Dziękujemy sztabowi operacyjnemu PFSz: Ligia Kornowska & Urszula Szybowicz

#Federacja #Szpitale #Polska