Zapowiadany przez ministra zdrowia projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia kładzie nacisk na poprawę jakości opieki nad pacjentem, szersze udostępnianie przez placówki medyczne informacji o efektach ich pracy oraz wprowadzenie obligatoryjnego systemu raportowania zdarzeń niepożądanych.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia planuje wynagradzać placówki medyczne, które będą liderami we wdrażaniu rozwiązań projakościowych (m.in. zniesienie limitów), dzięki czemu większe finansowanie trafi do placówek, które gwarantują odpowiednią jakość świadczeń. Wspomniane założenia ewidentnie wskazują na jedno: szpitale jak nigdy dotąd będą musiały położyć nacisk na kompleksową opiekę nad pacjentem.

Zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar online Ustawa o jakości w ochronie zdrowia – co czeka świadczeniodawców?,który odbędzie się 21 lipca 2021 r., godz. 12:00, podczas którego przybliżymy najważniejsze zmiany, które wprowadzi ustawa oraz omówimy obowiązki, jakie będzie ona generować po stronie placówek medycznych.

 

Odpowiemy m.in. na pytania:

  1. Jakie dane dotyczące udzielanych świadczeń będą musiały udostępniać placówki medyczne?
  2. Jak powinno wyglądać zapewnienie prawidłowej opieki nad świadczeniobiorcą oraz efektywna komunikacja z pacjentem?
  3. Jakie będą obowiązki związane z raportowaniem zdarzeń niepożądanych (kto zgłasza, jakie dane oraz odpowiedzialność za zdarzenie)?
  4. Jakie będą korzyści dla projakościowych placówek oraz ryzyka dla szpitali, które nie spełniają kryteriów wymaganych przez MZ?

 

Link do formularza zapisu na szkolenie: https://bit.ly/3k0xGhu