Nabór na V edycję Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych 

W związku z dużym zainteresowaniem ostatnią edycją programu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w V edycji Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych. Rekrutacja trwa do 1 marca 2020 r. Pierwszy zjazd planowany jest na 28-29 marca br. 

Polska Federacja Szpitali – 10% rabatu! 

Program studiów powstał z myślą o absolwentach studiów wyższych związanych bądź pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania i prowadzenia komercyjnych lub niekomercyjnych badań klinicznych z udziałem ludzi. 

W szczególności program jest adresowany do lekarzy prowadzących komercyjne badania kliniczne, zarządzających projektami badawczymi oraz właścicieli ośrodków badań klinicznych, a także koordynatorów i monitorów badań klinicznych oraz do naukowców projektujących i prowadzących biomedyczne badania naukowe. 

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (11 zjazdów weekendowych) i trwają dwa semestry (marzec 2020-styczeń 2021).

Informacje szczegółowe na stronach: 

http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/badania-kliniczne-i-biomedyczne-badania-naukowe

http://badaniakliniczne.ump.edu.pl