18.05.2017.  Sukcesem zakończyła się V Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali – Zamość 2017.  Konferencja adresowana była do dyrektorów wszystkich Szpitali województwa lubelskiego oraz władz samorządowych, a poświęcona była ochronie zdrowia województwa lubelskiego w świetle zapowiadanych zmian ustawodawczych.

W konferencji uczestniczyli m.in.:  Marek Tombarkiewicz Wiceminister Zdrowia, Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Agnieszka Kowalska-Głowiak Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Paweł Pikula Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Jarosław Sachajko Poseł RP, Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Piotr Warczyński b. Wiceminister Zdrowia, Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość, Sławomir Zawiślak Poseł RP, Mariusz Paszko Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. oraz Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali.  Ze strony PFSz obecni byli także członkowie Rady Naczelnej: Anna Szczerbak oraz Bogusław Budziński.
W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu dyrektorów szpitali z regionu oraz  kilkudziesięciu menedżerów, kadry medycznej oraz przedstawicieli firm współpracujących ze szpitalami.  Koordynatorami konferencji byli: Anna Banaszewska oraz Mariusz Paszko.