W dniu 25 maja odbyła się VIII Regionalna Konferencję PFSz w Zamościu.  Konferencja uzyskała Patronat Honorowy  Prezydenta Miasta Zamość oraz Marszałka Województwa Lubelskiego i cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz frekwencją dyrektorów szpitali.

 

W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu menedżerów szpitali przede wszystkim z woj. Lubelskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych, w tym

Teresa Pazura, Wicedyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Paweł Piróg, p. o. Dyrektora  LOW NFZ,   Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość.

Wśród zaproszonych gości był także Pan Roman Łożyński, Dyrektor ds. Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Centrum e-Zdrowie, a także Pan, Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP.

Tradycyjnie już konferencję rozpoczął prof.Jarosław J.Fedorowski wraz z Panem Damianem Miechowiczem, Prezesem Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp.z o.o oraz Panem Mariuszem Paszko, Wiceprezesem Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, członek Rady Naczelnej PFSz.

Tematem przewodnim było szeroko rozumiane bezpieczeństwo szpitali, rozpatrywane w różnych ujęciach. Oto krótka relacja z wydarzenia:

Parytet wzrostu finansowania w ramach ryczałtu NFZ dotyczy szpitali na różnych poziomach PSZ (tzw. sieci szpitali).  Dane Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Bezpieczeństwo placówek medycznych w oparciu o Patient Care przedstawił Pan Paweł Gudwański, Wiceprezes Zarządu Hospital Service  Sp. z o.o. / Jolanta Nykiel, Dyrektor Operacyjna

 

 

 

 

 

 

 

Pan Andrzej Mądrala, przedstawił problemy dyskutowane w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Trafne decyzje inwestycyjne w ochronie zdrowia dzięki skutecznemu wykorzystaniu narzędzia oceny wniosków inwestycyjnych IOWISZ – Teresa Pazura, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Polska ma wzorcowy system oceny nowych inwestycji w ochronę zdrowia. Znany pod akronimem JOWISZ (Jupiter) obejmuje bazę danych BASiW oraz system aplikacji, a także zgody na większość dużych nowych inwestycji w publicznym sektorze ochrony zdrowia. Kryteria obejmują jakość, potrzeby demograficzne, opłacalność, dostęp pacjentów, zrównoważony rozwój oraz potencjał badawczo-rozwojowy. System umożliwia również szpitalom ubieganie się o środki publiczne na finansowanie inwestycji.
Jako przykład przedstawiono pulpit nawigacyjny dla maszyn MRI w województwie lubelskim.

Finansowanie długoterminowe w kontekście bezpieczeństwa realizowania inwestycji w szpitalach Anna Nawrocka,  MEDFinance S.A.

Szpitale działają w oparciu o dane medyczne pacjenta- a system HIS określony jest mianem systemu krytycznego – jak dobrze z niego korzystać i jakie daje możliwości opowiedział Pan Sebastian Błaźniak, Nexus Polska.

Nie mogło zabraknąć tematu ustawy o jakości- w opinii wiodącego menedżera ryzyka w polskich szpitalach SUPRA BROKERS S.A.: kluczowa rola menedżera ryzyka w prowadzeniu wewnętrznego systemu oraz zapobiegania zdarzenieniom niepożądanym. Także wsparcie w procesie autoryzacji, czy akredytacji. Prezentacja Piotr Welenc – ambasadora #PFSz

Następnie odbyła się prezentacja Centrum e-Zdrowia, reprezentowanego przez Pana Romana Łożyńskiego,

Dyrektor ds. Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych  w temacie cyberbezpieczeństwa dla podmiotów leczniczych. 7 ataków ransomware w 2022 roku. Główne problemy: phishing e-mail, fałszywa strona www, transfer plików z kodem infekującym, ataków celowany ATP

 

 

 

Nie mogło zabraknąć panelu  dyskusyjnego, tym razem tematem była „Przyszłość ochrony zdrowia: budowanie nowego systemu ochrony zdrowia w oparciu o wartość dla pacjenta i pracownika”

prowadzący: Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali

uczestnicy panelu:, Kamila Ćwik, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie, Sławomir Gadomski, były Wiceminister Zdrowia, Piotr Matej, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa St. Wyszyńskiego w Lublinie, Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP, Damian Miechowicz, Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o., Teresa Pazura, Wicedyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Paweł Piróg, p. o. Dyrektora  LOW  NFZ,  Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość, Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej. Asseco Poland S.A.

Konkluzja z debaty: Budowanie nowego systemu ochrony zdrowia w oparciu o wartość dla pacjenta i pracownika to motyw przewodni dyskusji panelowej w doborowym gronie. Opieka koordynowana, konkurencja o wynik, a nie o zasoby, konsolidacja i współpraca – pacjent i pracownik jako beneficjent konkurencji o wynik leczenia.

Kolejne prezentacje dotyczyły Telemedycyny, czyli jak wspomóc proces leczenia – prezentacja Comarch Polska, Pani  Karoliny Wodzyńskiej.

Bezpieczeństwo szpitala powinno być rozpatrywane także w kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, także tych laboratoryjnych. Diagnostyka laboratoryjna jako fundament działalności medycznej oraz efektywne wykorzystanie zasobów, zaprezentował Pan Sławomir Gadomski – dyrektor w Diagnostyka  S.A.

Mówiąc o bezpieczeństwie nie możemy zapominać o zmianach i polityce ESG (Environment, Social, Governance)  Prezentacja Michal Dybowski – dyrektora ds zrównoważonego rozwoju (CSO) #PFSz.

Polska Federacja Szpitali propaguje zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ESG (Environment, Social, Governance) – postulujemy znaczne inwestycje w transformację energetyczną oraz dalszą transformację cyfrową polskich podmiotów leczniczych. Popieramy modernizację podmiotów leczniczych, także przy wsparciu specjalnych funduszy krajowych oraz ze środków unijnych lub innych. Jesteśmy za harmonijną współpracą ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi rynku medycznego, zwracamy uwagę na kwestie dostępności wyrobów medycznych, a także ich jakości, certyfikacji i możliwości korzystnego finansowania.

 

Dziękujemy Partnerom wydarzenia: Supra Brokers S.A., Grupa Impel, Diagnostyka S.A., Nexus Polska, MEDFinance S.A. Comarch Polska, Monlycke, Asseco Poland S.A.

 

Szczególnie podziękowania kierujemy w stronę zespołu Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, kierowanego przez Prezesa Mariusza Paszko, głównego organizatora konferencji. Dziękujemy także Urszuli Szybowicz, Dyrektor Operacyjnej PFSz, za pomoc w organizacji wydarzenia.

Organizowana 25 maja 2023 roku konferencja naukowo-szkoleniowa pozwoliła  na wymianę   doświadczeń i pogłębienie wiedzy oraz będzie okazją do nawiązania współpracy w kierunku poprawy funkcjonowania lecznictwa szpitalnego na Lubelszczyźnie

Poprzez organizację konferencji adresowanej do wszystkich szpitali województwa lubelskiego, pragniemy wzmacniać dialog i działania w kierunku zamian w organizacji i zarządzaniu sektora szpitalnego.  W konferencji wzięli udział eksperci i specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym członkowie władz i szpitali zrzeszonych w PFSz z różnych stron naszego kraju.

SAVE THE DATE!
Już teraz zapraszamy dyrektorów szpitali na certyfikowane szkolenie z zakresu zrównoważonego rozwoju (certyfikat zielony PFSz i partnerów) w Arlamowie, 29.09.2023 – Koordynator Michal Dybowski we współpracy z Barbara Stawarz – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Informacje już wkrótce!