Prezes PFSz zwołał Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PFSz na dzień 29.11.2018 (czwartek) w sali konferencyjnej hotelu Folwark, ul. Zegrzyńska 10A, 05-126 Nieporęt k. Warszawy, początek o godzinie 1130 – pierwszy termin, a w drugim terminie o 1145.

Szczegółowy komunikat z proponowanym porządkiem obrad WZ został rozesłany wg. listy mailingowej na adresy e-mail podane przez szpital do ewidencji PFSz.  Prosimy  wszystkich członków o sprawdzenie faktu otrzymania komunikatu o WZ.  Prosimy o weryfikację otrzymania komunikatu u koordynatora Konferencji w Nieporęcie

Koordynatorem Konferencji jest Urszula Szybowicz, menedżer projektów PFSz, tel. 697 752 855, e-mail: urszula.szybowicz@pfsz.org

Z uwagi na kwestie organizacyjne potrzebna jest rejestracja elektroniczna u koordynatora. W Walnym Zgromadzeniu może brać osoba uprawniona do reprezentacji szpitala będącego członkiem PFSz lub jej pełnomocnik. Koszty pobytu oraz wyżywienia przedstawiciela każdego szpitala będącego członkiem zwyczajnym PFSz i który ma aktualnie opłacone składki pokrywane są z budżetu PFSz.

Uprzejmie informujemy, że bezpośrednio po WZ odbędzie się posiedzenie Rady Naczelnej PFSz nowej kadencji. Prosimy wszystkich członków Rady Naczelnej desygnowanych w ramach uprawnień założycielskich o potwierdzenie udziału w posiedzeniu Rady Naczelnej PFSz nowej kadencji, którego początek zaplanowany jest na godzinę 1330. Podczas posiedzenia Rady Naczelnej PFSz nowej kadencji odbędą się wybory członków Zarządu PFSz nowej kadencji oraz członków Prezydium Rady Naczelnej PFSz nowej kadencji. Potwierdzenia udziału desygnowanych członków Rady Naczelnej prosimy przesyłać na adres koordynatora Konferencji.