Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,
w nawiązaniu do mailingu z dnia 02.11.2020 dot. Komunikatu prof. Jarosława J.Fedorowskiego, Prezesa Polskiej Federacji Szpitali dot. Zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Programowego w dniu 03.12.2020r. o godz. 15:00 uprzejmie proszę o wypełnienie arkusza rejestracji dla przedstawiciela Szpitala wraz z podaniem bezpośredniego adresu mailowego.
Link aby połączyć się do Walnego Zgromadzenia w trybie online zostanie przesłany w osobnym mailingu przez Urszulę Szybowicz, koordynatora organizacyjnego Walnego Zgromadzenia, na maila podanego w trakcie rejestracji.
REJESTRACJA:
Zebranie odbędzie się w trybie online przy wykorzystaniu platformy internetowej Google Meet, ewentualnie innej platformy w przypadku wystąpienia niespodziewanych uwarunkowań technicznych.
Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie zwołane zostało na godzinę 15:00, a w drugim – na godzinę 15:15.
Posiedzenie Rady Naczelnej PFSz odbędzie się także 03.12.2020r. o godz. 14:00- szczegóły zostały wysłane w mailingu bezpośrednim do Członków Rady Naczelnej.
Podczas Walnego Zgromadzenia będzie miała także miejsce prezentacja Partnerów, Członków wspierających PFSz, dot. ostatnich działań w związku z pandemią COVID-19 oraz wykorzystaniem technologii.
W załączeniu przesyłam raz jeszcze Komunikat Prezesa PFSz z dnia 02.11.2020r.