Warsztaty laboratoryjne, poświęcone najnowocześniejszej metodzie diagnostyki przewlekłej białaczki limfocytowej – sekwencjonowaniu następnej generacji, odbyły się w Pracowni Biologii Molekularnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (USK w Rzeszowie). Uczestniczyli w nim genetycy z czołowych polskich ośrodków hematologicznych – Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Zakładu Hematologii Doświadczalnej UM w Lublinie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i krakowskiego laboratorium Oncogene Diagnostics.

To pierwsze tego typu spotkanie w Polsce, na którym genetycy hematologiczni z całego kraju mogli wymienić doświadczenia związane z sekwencjonowaniem następnej generacji i wykonać własnoręcznie badania molekularne łańcuchów ciężkich tą metodą, mówi dr n. med. Marzena Wojtaszewska, specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej i koordynator Pracowni Biologii Molekularnej w USK w Rzeszowie. – Liczę, że nowatorska metoda opracowana w Rzeszowie upowszechni się i przyspieszy trudną i żmudną procedurę diagnostyczną.

Pracownia Biologii Molekularnej USK w Rzeszowie działa od 3 lat, wykonując rocznie ponad 2000 badań w różnych chorobach nowotworowych. – Jest to jedyna w województwie podkarpackim jednostka, w której na miejscu wykonuje się kompleksową diagnostykę cytogenetyczno-molekurną przewlekłej białaczki limfocytowej, tłumaczy dr n. med. Janusz Ławiński, dyrektor USK w Rzeszowie. – Kompetencjami nie ustępujemy szpitalom zachodniej Europy, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty kontroli jakości wykonywanych tu badań.

Dodajmy, że warsztaty laboratoryjne w USK w Rzeszowie, odbyły się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Kolejna grupa genetyków będzie szkolić się w kwietniu.