W dniu 06.04.2017 w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu odbyły się warsztaty organizowane przez PFSz we współpracy z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej. Na spotkanie przybyli Dyrektorzy oraz przedstawiciele kierownictw szpitali regionu dolnośląskiego. Zarząd Federacji reprezentowała Pani Krystyna Barcik, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Tematy rozmów obejmowały trzy główne obszary: jakość oraz bezpieczeństwo pacjenta, finansowanie szpitali oraz obszary ryzyka związane z zakażeniami szpitalnymi, a także niewłaściwą antybiotykoterapią. Ze szczególnym zainteresowaniem oraz dyskusją spotkały się tematy związane z ochroną danych osobowych w szpitalu oraz znaczenie działów rozliczeń w nowym systemie finansowania. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie oraz merytoryczną dyskusję.