Polska Federacja Szpitali oraz członek wspierający Eco Light Biosafety Technology zapraszają na serię webinariów „Skuteczna dezynfekcja UVC – korzyści systemowe”, adresowanych do dyrektorów szpitali, dyrektorów medycznych, kierowników działów Epidemiologii i Zakażeń szpitalnych oraz Aparatury Medycznej.

 

Łączy nas wspólna wizja bezpiecznego szpitala XXI w. gdzie najnowsza technologia dezynfekcyjna oferuje wymierne oszczędności przy zachowaniu prostej obsługi i pełnego bezpieczeństwa dla personelu, pacjentów, wyposażenia i aparatury.

Ogromny postęp technologiczny, który dokonał się w ostatnich latach uczynił z technologii UV-C potężny oręż przeciwko wszelkim drobnoustrojom.

Jednym z naszych priorytetem jest transfer wiedzy i zapoznanie menadżerów służby zdrowia oraz służby odpowiedzialne za nadzór epidemiologiczny z nową technologią  oraz wskazanie korzyści w ujęciu czasu, budżetu i zasobów ludzkich wynikających z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technicznych.

 

W agendzie webinaru jest przedstawienie technologii UV-C na tle aktualnie stosowanych w szpitalach metod dezynfekcji zestawione z wynikami wiarygodnych badań skuteczności biobójczej.

Ponadto, zaprezentujemy Państwo innowacyjne roboty OCTA UV-System o udokumentowanej skuteczności, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie na najwyższej jakości urządzenia do dezynfekcji powierzchni i powietrza bez potrzeby stosowania jakichkolwiek czynników biobójczych.

Uczestnikom webinariów stworzymy możliwość testowania robotów w warunkach szpitalnych.

 

Zapraszamy do rejestracji w dwóch, dogodnych terminach za pośrednictwem formularza Zoom:

Wtorek, 9 marca br. godz.11.00 – https://bit.ly/3sEAS3K

Czwartek, 11 marca br. godz. 13.00 –  https://bit.ly/3bNfRgp

 

W razie potrzeby osobą do kontaktu z ramienia Eco Light Biosafety Technology jest Pan Jacek Kopacz,

Business Development Manager CEE, tel. 535 477 707, e-mail: jacek.k@eco-clean-light.com