Wiadomości z Brukseli

na podstawie Newsletter Nr 179_maj 2020 HOPE (European Hospital and Healthcare Federation), 30.05.2020

W czasie mijającej pandemii koronawirusa w Europie, wybraliśmy z Newslettera przygotowanego przez Europejską Federację Szpitali (HOPE) najistotniejsze sprawy, które będą mieć wpływ na politykę i kształt całego sektora ochrony zdrowia w Europie. Polska Federacja Szpitali (PFSz) reprezentuje polskie szpitale na forum HOPE – paneuropejskiej organizacji pozarządowej zrzeszającej 80% zasobów szpitalnych w UE.

Francusko-niemiecka inicjatywa planu wyjścia Europy z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

Niemiecka Kanclerz Angela Merkel i francuski Prezydent Emmanuel Macron podczas zdalnej konferencji w dniu 18 maja 2020r. ogłosili wspólną propozycję dla Unii Europejskiej, przeznaczenia 500 mld EUR na plan naprawczy.

Niemcy i Francja zaprojektowały i zaproponowały program naprawczy, który byłby dobrze przygotowany na tego typu wyzwania, jakim jest COVD-19. Zgodnie z tym planem większość funduszy ma być przeznaczona na wsparcie tych sektorów gospodarki i regionów europejskich, które najmocniej ucierpiały w trakcie pandemii. Pomoc będzie udzielana w formie grantów, nie pożyczek.

Sygnatariusze inicjatywy zaproponowali model odbudowy gospodarki oparty na 4-ch filarach.          W odniesieniu do ogłoszonego Planu Odbudowy, podkreślono również konieczność wzmocnienia sektora ochrony zdrowia.

Aby zwiększyć europejską niezależność w tym obszarze, Plan ma na celu wzmocnienie europejskich kompetencji w zakresie ochrony zdrowia włącznie z planem powstania i rozwoju europejskiego systemu magazynowania produktów medycznych i innego wyposażenia medycznego, dostaw produktów medycznych w powiązaniu z zamówieniami publicznym na szczepionki i inne środki lecznicze i farmaceutyczne.

Trzeci filar pomocy to „poprawienie i modernizacja ekonomii i modeli biznesowych” w szczególności poprzez podkreślenie wagi i skoncentrowanie się na celach środowiska naturalnego i cyfryzacji. Prezydent Macron podkreślił bezwzględną potrzebę określenia koniecznych warunków w obszarze klimatu, różnorodności biologicznej środowiska. Te uwzględniają europejskie cele redukcji emisji gazów w 2030 r., cel neutralności klimatycznej, który ma być realizowany do 2050 roku oraz konieczność wdrożenia przez państwa uzyskujące pomoc, warunków realizacji celów klimatycznych.

Zaprezentowany plan naprawczy podkreśla zdecydowanie europejską niezależność. Jej celem jest zmniejszenie uzależnienia Europy od zewnętrznych, pozaeuropejskich rynków oraz lepsza ochrona przedsiębiorstw europejskich, między innymi poprzez zdywersyfikowanie łańcucha dostaw.

Ostatnim filarem europejskiego planu naprawczego jest wezwanie do niezwłocznego przywrócenia pełnego funkcjonowania strefy Schengen, rynku wewnętrznego, jak również dalsze plany integracji europejskiej w takich obszarach jak cyfryzacja, energia i rynki kapitałowe.

Celem sfinansowania planu wyjścia z kryzysu, Niemcy i Francja postulują znaczący wzrost zakresu budżetowania „Wieloletniego Planu Finansowego” m. in poprzez dodatkowe uprawnienie Komisji Europejskiej w zakresie prawa do zaciągania pożyczek i zobowiązań w imieniu Unii Europejskiej. Tego typu pożyczki spłacane byłyby w przyszłości według klucza dystrybucji.

Opracowanie

 

 

 

Anna Warczyńska

Liason Officer, HOPE

 

 

 

Jarosław J. Fedorowski

Governor (PL), member of the President’s Committee, HOPE