To ostatnie dni rejestracji na pierwszy foresight medyczny. Konferencja pt.: Wizja Zdrowia. Diagnoza i Przyszłość odbędzie się już 3 października w Warszawie. Udział w tym wyjątkowym, elitarnym spotkaniu jest bezpłatny, ale decyduje kolejność zgłoszeń.
Znamy już zagadnienia piętnastu sesji konferencji. Według zaproszonych na to wydarzenie ekspertów, w polskim systemie ochrony zdrowia mamy obecnie do czynienia z niemal całkowitym brakiem koordynacji działań, jak i z jego chronicznym niedofinansowaniem. Jak to zmienić i nakreślić spójną wizję? – na to pytanie odpowiedzi padną podczas pierwszego foresightu medycznego.

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.
Podczas wydarzenia nie zabraknie gorących dyskusji i kontrowersyjnych tematów. Do udziału w panelach zaproszono liderów opinii, którzy podzielą się z uczestnikami swoimi propozycjami wizji polskiej ochrony zdrowia w najbliższej przyszłości.

W radzie naukowej konferencji znaleźli się m.in.: prof. Maciej Banach, prof. Marek Brzosko, prof. Piotr Czauderna, prof. Leszek Czupryniak, prof. Jarosław Fedorowski, prof. Jacek Fijuth, prof. Tomasz Grodzicki, Anna Janczewska-Radwan, prof. Tomasz Kostka, Andrzej Mądrala, prof. Tomasz Zdrojewski, prof. Zbigniew Żuber.

Rejestracja

Program