Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wprowadza projekt wymiany źródeł ciepła, w celu poprawy efektywności energetycznej.

Całkowita wartość projektu to prawie 13 mln zł.

Zakres Projektu to:

  1. Budowa Wymiennikowni W1, W2.
  2. Budowa instalacji wewnętrznych na terenie WSZZ.
  3. Budowa wodnej kotłowni gazowej.
  4. Wymiana kotłów warzelnych parowych na gazowe.
  5. Montaż sterylizatora elektrycznego wraz z wewnętrznymi instalacjami.
  6. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem oraz nadzorem autorskim.
  7. Promocja Projektu.

Więcej informacji na stronie szpitala: