Polska Federacja Szpitali spytała dyrektorów zrzeszonych w swoich strukturach o wynagrodzenia personelu pielęgniarskiego.
Poproszono o informacje dotyczące między innymi tego, czy w ostatnim czasie zwolniono personel i zmniejszono wynagrodzenia. Organizacja udostępniła „Menedżerowi Zdrowia” wstępne wyniki sondy.

 

 

 

badaniu do 20 maja wzięło udział 47 placówek – w tym dwa to szpitale jednoimienne i 18, które są uwzględnione na liście szpitali z oddziałem zakaźnym do walki z COVID-19 (38,3 proc.). Pozostałe to 57,4. Jakiego poziomu zabezpieczenia w sieci szpitali były to placówki? Najwięcej ogólnopolskich (29,8 proc.), drugiego poziomu (27,7 proc.), trzeciego poziomu (14,9 proc.).

Aż 46 ankietowanych nie obniżyło wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego. Jedynie jeden zarządzający zmniejszył wypłaty – o około 20 proc. Co więcej, niemal 98 proc. dyrektorów zapewniło, że nie planuje obniżki wynagrodzeń.

10 proc. ankietowanych przyznało, że otrzymało prośby o zwiększenie wynagrodzenia pielęgniarskiego. Proszono o podwyżki od 10 proc. do nawet 300 proc. płacy zasadniczej.

Siedmiu dyrektorów zadeklarowało chęć podwyżek dla personelu pielęgniarskiego.

Żaden z ankietowanych szpitali nie dokonał zwolnień personelu pielęgniarskiego od początku ogłoszenia w Polsce epidemii wirusa SARS CoV-2.

– Warty podkreślenia jest fakt, że w badaniu wzięli udział dyrektorzy szpitali wszystkich poziomów zabezpieczenia sieci szpitali, a także kilku dyrektorów szpitali pozasieciowych, co dobrze świadczy o reprezentatywności ankiety. Polska Federacja Szpitali dziękuję dyrektorom za udział w badaniu, którego wyniki są ważnym głosem pracodawców szpitali w dyskusji, między innymi z udziałem organizacji związkowych – wyjaśnili Jarosław J. Fedorowski, inicjator badania, prezes Polskiej Federacji Szpitali, i Urszula Szybowicz, menedżer projektów PFSz, która koordynowała badanie.

https://www.termedia.pl/mz/Czy-zmniejszono-wynagrodzenie-pielegniarek-,37983.html

Zdjęcie tytułowe: zebranie Zarządu PFSz, 20.02.2019 z udziałem zaproszonych gości