Sprawne poruszanie się w ochronie zdrowia wymaga znajomości aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu. W obliczu zapowiadanych zmian w ochronie zdrowia, z punktu widzenia interesariuszy sytemu, niezwykle istotnym jest poznanie założeń i konsekwencji wprowadzanych reform. “Monitor zmian w systemie ochronie zdrowia” to narzędzie ułatwiające poruszanie się po systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza w obliczu tak licznie zachodzących zmian.

“Monitor zmian w ochronie zdrowia” to autorski projekt Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali, stanowiący kompleksowe opracowanie najważniejszych zmian aktualnie toczących się w sektorze ochrony zdrowia.

Celem projektu, jest spójne i przystępne przedstawienie zarówno przyjętych, jak i procedowanych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, obwieszczeń i założeń projektów dotyczących ochrony zdrowia. W opracowaniu reform uwzględniono cele, główne założenia, a także przewidywane skutki i rekomendacje, które odniesiono do sytuacji przed proponowaną reformą. W przypadku zmian nie będących przedmiotem osobnego aktu prawnego analizy dokonano w oparciu o oficjalne stanowiska Ministerstwa Zdrowia.

Projekt skierowany jest do menedżerów placówek medycznych, pracowników jednostek ochrony zdrowia, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacji pacjenckich,  a także wszystkich osób, zainteresowanych sektorem ochrony zdrowia w Polsce.

Wierzymy, że “Monitor zmian w ochronie zdrowia” stanowić będzie narzędzie ułatwiające poruszanie się po systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza w obliczu tak licznie zachodzących zmian.  Autorzy zakładają cykliczną aktualizację “Monitora” celem dostosowania do aktualnej sytuacji legislacyjnej aktów prawnych oraz uzupełnienie projektu o kolejne opracowania reform.  Część informacji będzie dostępna wyłącznie dla członków PFSz.

Mateusz Jankowski, Wiceprzewodniczący ds. polityki zdrowotnej

T: +48 692 250 620, E: matejankowski@gmail.com

[button link=”http://zmianywzdrowiu.pl/” color=”blue” size=”medium” type=”3d” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”right” class=”” id=””]Monitor Zmian w Ochronie Zdrowia[/button]