XII Międzynarodowa Konferencja Hospital and Healthcare Management w Warszawie 21-22 czerwca 2018

Gościem honorowym był Zeljko Plazonic, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Republiki Chorwacji (na zdjęciu w środku).

 

 

 

 

 

Forum Outsourcingu w Ochronie Zdrowia prowadził Jakub Szulc, Partner EY, b. wiceminister zdrowia.  W sesji brał udział Sławomir Gadomski, Wiceminister Zdrowia. W dyskusji uczestniczyła Dorota Galczynska-Zych, członek Rady Naczelnej PFSz, Dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Sesję hot topics w ochronie zdrowia, prowadził Mariusz Wojtowicz, członek zarzadu PFSz, Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.  Podczas sesji prezentację wygłosiła Beata Jagielska, członek Rady Naczelnej PFSz, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i Wicedyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prezentację przedstawił Łukasz Rozdeiczer, Prezes Batna Group, członek Rady Naczelnej PFSz. Batna dysponuje swietnym narzędziem do prowadzenia przetargów publicznych dla szpitali.

Piotr Najbuk, senior associate w kancelarii DZP, członek zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz omówił prace nad kodeksem branżowym RODO.

Wnioski z tegorocznej edycji Programu Wymiany Menedżerów HOPE zaprezentowane zostały w sesji prowadzonej przez Bogusława Budzińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej PFSz i krajowego koordynatora Programu. O swoich doświadczeniach opowiedzieli polscy uczestnicy Programu.

W trakcie konferencji odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów eMBA podczas XII Międzynarodowe Konferencji Hospital and Healthcare management w Warszawie. PFSz objęła patronatem studia, które prowadził prometriq. Dyplomy wręczali Piotr Szynkiewicz, Prezes Prometriq i członek wspierający PFSz oraz Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz.

 

 

 

 

 

W drugim dniu Konferencji odbył się Polsko-Chiński Szczyt Zdrowia z udziałem Marcina Czecha, Wiceministra Zdrowia. O tym wydarzeniu  informujemy osobno na stronach PFSz oraz na portalu Facebook (na zdjęciu delegacja chińska).

 

 

 

Szczegółowa relacja zdjęciowa znajduje się na profilu PFSz portalu Facebook