Polska Federacja Szpitali zaprasza na  XVIII Forum Rynku Zdrowia, które odbędzie się w  dniach 24 i 25 października 2022 r.

Termin tegorocznej edycji wydarzenia po raz kolejny stwarza wyjątkową okazję do dyskusji o rozwiązaniach mających prowadzić do poprawy funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej. W programie tegorocznego Forum nie zabraknie kluczowych zagadnień dla polskiej ochrony zdrowia, w tym
dotyczących:

  • strategii jej rozwoju w najbliższych latach;
  • dostępności świadczeń;
  • nowych technologii i cyfryzacjisektora medycznego;
  • zarządzania placówkami;
  • postępów w terapii wybranych jednostek chorobowych.

Zwieńczeniem pierwszego dnia XVIII Forum Rynku Zdrowia będzie Gala, podczas której wręczymy już po raz 16. Portrety Polskiej Medycyny. Nagrody przyznamy w trzech nowych kategoriach: Menadżer, Lekarz i Wydarzenie Rynku Zdrowia. Do udziału w Kapitule zaprosiliśmy wybitnych ekspertów ochrony zdrowia.
XVIII Forum Rynku Zdrowia już tradycyjnie odbędzie w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Prof.Jarosław J.Fedorowski weźmie udział w panelu dyskusyjnym dot. Reformy szpitalnictwa w Polsce
• Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – kluczowe cele regulacji i
wnioski z konsultacji publicznych
• Obowiązkowa ocena szpitali i ich kategoryzacja – dyskusja o wskaźnikach i kryteriach
• Najważniejsze pytania, na które odpowiedzi ma dać pilotaż projektowanych rozwiązań
• Zadania Agencji Rozwoju Szpitali
• Szpitale a inne ogniwa systemu ochrony zdrowia – AOS i POZ

Rejestracja dostępna tutaj