Podczas Jesiennej Konferencji Programowej w Nieporęcię odbyło sie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz posiedzenie Rady Naczelnej PFSz.  Wybrano władze PFSz na kadencję 2018-20124.

Prezes PFSz:

Jarosław J. Fedorowski.  Dossier na stronie PFSz, Warszawa.

Członkowie Zarządu PFSz (alfabetycznie):

Ewa Książek-Bator.  Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia. B. dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk

 

 

 

Janusz Boniecki.  Prezes Zarządu, Szpital Powiatowy w Ostródzie, Sp. z o.o., Ostróda

 

 

 

Beata Jagielska.  Wicedyrektor, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, Warszawa.

Irena Kierzkowska. Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Olsztyn.

 

 

 

 

Mariusz Wójtowicz.  Prezes Zarządu, Szpital Miejski w Zabrzu, Sp. z o.o., Prezes Związku

Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego, Zabrze.