Ważne badania naukowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia  – zaproszenie do udziału

Zwracamy się z prośbą o udział w badaniach, jakie prowadzi Prof. Beata Buchelt, członek wspierający PFSz wraz z Prof. Iwoną Kowalską-Bobko w imieniu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Naczelną Izbą Lekarską oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Badania mają na celu zidentyfikowanie szeroko-pojętego stanu zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Linki do ankiet poniżej (aktywne do 9 czerwca 2020 r.).

 Ankieta dla lekarzy

https://ankiety.hipokrates.org/index.php/497659?lang=pl

Ankieta dla pielęgniarek i położnych

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf00S6K-Ut8qaAHnTeRIqE9N1h9V9srOnMIJXBNXEgT-bWmfg/viewform

Prosimy dyrektorów szpitali do zachęcania swoich pracowników do uzupełnienia tych ankiet.  

 _________________________________________________________________________________________________

Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt                                                                  Beata Buchelt, Associate Professor

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim                                                   Department of Human Capital Management

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                                                      Cracow University of Economics

Ul. Rakowicka 27                                                                                            Rakowicka 27 Street

31-510 Kraków                                                                                                31-510 Krakow, Poland

 

                                        KZKL            Uniwersytet Ekonomiczny