Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz  Uniwersytet Greifswald w Niemczech  przy współpracy z Polską Federacją Szpitali

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

VIII BAŁTYCKIE FORUM ZDROWIA

09.11.2018 r.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

Motywem przewodnim Konferencji są INNOWACJE w opiece zdrowotnej (organizacyjne, społeczne, technologiczne, usługowe).

Informacje dla autorów:

Najlepsze artykuły (10 miejsc) zostaną opublikowane w 2019 roku w języku angielskim w wybranych czasopismach międzynarodowych, indeksowanych w bazach SCOPUS / WEB OF SCIENCE pod warunkiem prezentacji na Konferencji (w j. polskim lub angielskim – wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie), przejścia procesu recenzyjnego oraz uiszczenia opłaty w wysokości 350 EURO.

Zgodnie z Projektem Ustawy 2.0 czasopisma indeksowane w/w bazach będą miały punktację rzędu 20-200 pkt. (szczegóły poznamy na jesieni 2018).

Informacja o kosztach:

Konferencja ma charakter BEZPŁATNY,

Zakwaterowanie i podróż uczestnik opłaca we własnym zakresie,

Możliwość BEZPŁATNEJ publikacji w języku polskim lub angielskim (10 miejsc) po przejściu procesu recenzyjnego i czynnego udziału w konferencji w czasopiśmie Pragmata (8 pkt MNISW) na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie do końca listopada 2018 roku,

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ważne daty: Zgłoszenie udziału wg załączonego formularza na:

kowalik.joanna@wneiz.pl

Do 01.07.2018

Nadesłanie pełnego tekstu artykułu na:

magdalena.sobon@usz.edu.pl

Do 31. 12. 2018

Proces recenzyjny

Do 31. 03. 2019

Powiadomienie i finalna wersja artykułu

Do 30. 04. 2019

Publikacja

Do 31. 12. 2019