Bałtyckie Forum Zdrowia (BFZ) już za tydzień w Szczecinie. Zapraszamy dyrektorów szpitali na BFZ 10.11.2017. Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracje prowadzi koordynator, Pani Joanna Kowalik: kowalik.joanna@wneiz.pl

http://www.wneiz.pl/nauka

https://www.termedia.pl/e/VII_Baltyckie_Forum_Zdrowia-2040