Ekologiczne ogrzewanie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu grafika

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu stawia na ekologiczne ogrzewanie!

Demontaż 40-metrowego komina to symboliczny moment pożegnania ze szpitalną kotłownią węglową, która została wyłączona w ubiegłym roku.


Uniwersytecki Szpital Kliniczny zmienia sposób ogrzewania – czas na ekologiczne ogrzewanie!

Obecnie szpital korzysta z ciepła systemowego i jest w trakcie montażu kotłowni kogeneracyjnej. Będzie się ona składała się z dwóch silników spalinowych wytwarzających ciepło i energię elektryczną dla szpitala, a na wypadek awarii lub zwiększonych potrzeb, zamontowane zostaną dwa kotły gazowo-olejowe.

Inwestycja zostanie sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – w ramach projektu złożonego przez miasto Opole, dotyczącego wymiany źródeł ciepła – i z nowego rozdania unijnego, którym dysponuje urząd marszałkowski w Opolu.

Wcześniej w ramach tego projektu w części kompleksu szpitalnego od strony ul. Górnej przeprowadzono termomodernizację polegającą m.in. na dociepleniu ścian i stropodachów i wymianie okien, dzięki czemu ograniczono zużycie energii.

„Głównym celem tej inwestycji jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w naszym otoczeniu, a tym samym w mieście Opolu, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania budynków użyteczności publicznej” – komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.

Więcej informacji na stronie:
https://www.usk.opole.pl/1087/demontaz-komina-kotlowni-weglowej-w-trosce-o-srodowisko-zmieniamy-sposob-ogrzewania.html/

 

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przełoży się na ograniczenie zużycia paliw na nasze potrzeby, a tym samym ograniczymy negatywny wpływ na środowisko – wyjaśnia dyrektor Madera. Dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej USK w Opolu przeprowadzi też kompleksową termomodernizację 21 budynków szpitalnych i zainstaluje panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej.

Z życia szpitali to stały segment informacyjny na temat bieżącej działalności członków Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)