Firma Sandoz Polska zainicjowała ogólnopolską kampanię „Razem przeciwko antybiotykooporności”, której celem są edukacja i budowanie świadomości na temat antybiotykooporności, jak również odpowiedzialnej antybiotykoterapii wśród pacjentów, lekarzy oraz farmaceutów w Polsce. Partnerami kampanii są: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia oraz Polska Federacja Szpitali. Patronat medialny nad kampanią objął Rynek Zdrowia.


•  Zjawisko antybiotykooporności zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z dziesięciu największych zagrożeń XXI wieku i może być przyczyną kryzysu współczesnej medycyny.

•  Polska należy do krajów z największą podażą antybiotyków w ramach lecznictwa otwartego – 27 dawek dobowych na 1000 mieszkańców dziennie (DDD), podczas gdy średnia europejska wynosi 18,3 DDD.

 

Sandoz Polska startuje z ogólnopolską kampanią edukacyjną „Razem przeciwko antybiotykooporności”

Marta Just, Dyrektor ds. Korporacyjnych powiedziała: „Antybiotykooporność jest obecnie jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do 2050 roku może być przyczyną nawet 10 milionów zgonów rocznie na świecie . W 2022 roku Polska znajdowała się w pierwszej dziesiątce krajów OECD, w których przyjmuje się najwięcej antybiotyków. Konieczne jest zatem podejmowanie działań mających na celu zapobieganie antybiotykooporności. Niewątpliwie jednym z nich jest racjonalizacja antybiotykoterapii, która w dużej mierze zależy również od pacjentów i przede wszystkim na tej grupie, razem z partnerami kampanii, chcemy skupić nasze działania edukacyjne”.

„Cieszymy się, że firma Sandoz Polska zainicjowała tak ważną kampanię. Szczególnie teraz, w okresie jesienno-zimowym, czyli wzmożonej zachorowalności na choroby infekcyjne, prawidłowa ordynacja antybiotyków ma ogromne znaczenie” – powiedział prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

„Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wsparcie. Mamy przekonanie, że łącząc siły niewątpliwie przyczynimy się do większej świadomości na temat antybiotykooporności i racjonalnej antybiotykoterapii wśród Polek i Polaków” – dodała Marta Just.

Globalnie Sandoz jest największym na świecie producentem antybiotyków generycznych (w ujęciu ilościowym) i jedyną firmą, która od ponad 70 lat konsekwentnie produkuje wysokiej jakości penicyliny w Europie oraz jest właścicielem ostatniego w pełni zintegrowanego zakładu produkcyjnego w Europie Zachodniej (zlokalizowanego w Kundl w Austrii).

Sandoz Polska infografika jak walczyć ze zjawiskiem antybiotykooporności kampania edukacyjna antybiotykoodporność

 

O firmie Sandoz

Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) jest globalnym liderem w dziedzinie leków generycznych i biologicznych biorównoważnych realizującym strategię wzrostu nastawioną na osiągnięcie celu działania firmy, jakim jest wprowadzanie pionierskich rozwiązań zapewniających pacjentom dostęp do leczenia. Pracownicy Sandoz liczący 22 000 osób i reprezentujący ponad 100 narodowości działają razem, aby zapewniać leki około 500 milionom pacjentów na całym świecie, a jednocześnie umożliwiają uzyskiwanie znacznych oszczędności dla ogólnoświatowej opieki zdrowotnej i jeszcze większego łącznego wpływu społecznego. Czołowe portfolio leków firmy obejmuje ponad 1500 produktów i pozwala leczyć choroby od przeziębienia, do nowotworów.

Siedziba Sandoz znajduje się w Bazylei w Szwajcarii, a początki firmy sięgają roku 1886. Historia przełomowych osiągnięć Sandoz obejmuje opracowanie pierwszej na świecie doustnej penicyliny w 1951 r. i wprowadzenie pierwszego na świecie leku biologicznego biorównoważnego w 2006 r. W 2022 r. Sandoz osiągnął sprzedaż na poziomie 9,1 miliarda USD oraz wskaźnik EBITDA z działalności zasadniczej wynoszący 1,9 miliarda USD.

 

O Polskiej Federacji Szpitali

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania. PFSz została założona w 2011 roku. Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali. PFSz działa na rzecz przede wszystkim bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali.

Źródła:
Klein EY, Van Boeckel TP, Martinez EM i wsp. Global increase and geographic convergence in antibiotic consumption between 2000 and 2015. Proc Natl Acad Sci USA 2018; 115: E3463-E3470. Najwyższa Izba Kontroli. Antybiotyki i co dalej? https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/antybiotyki-i-co-dalej.html. Dostęp: 12.11.2022.

10 największych zagrożeń dla zdrowia na świecie w 2019 roku. Rzeczpospolita. Zdrowie. https://www.rp.pl/ zdrowie/art9486791-10-najwiekszych-zagrozen-dlazdrowia-na-swiecie-w-2019-roku. Dostęp: 12.11.2022.

www.sandoz.com