28 listopada 2019 w Nieporęcie k. Warszawy odbyła się coroczna Jesienna Konferencja Programowa Polskiej Federacji Szpitali, w której udział wzięło blisko 140 uczestników- była to największa JKP w historii PFSZ!

Przed rozpoczęciem Konferencji miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz posiedzenie Rady Naczelnej, podczas których odebyły się wybory uzupełniające do Rady Naczelnej oraz Zarządu PFSz.
Sprawozdanie Rady Naczelnej przedstawił Krzysztof Bederski, przewodniczący rady Naczelnej, a sprawozdanie Zarządu wraz z aktualnościami HOPE zaprezentował Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz i gubernator HOPE.

Konferencje rozpoczęliśmy prezentacją wyników Badania Satysfakcji Dyrektorów Szpitali, które prowadziła Project Manager PFSz, Urszula Szybowicz. Działania zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przedstawiła Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzajaca PFSz i przewodnicząca zespołu.  Aktualności programu wymiany meneżderów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE zaprezentował Bogusław Budziński, krajowy koordynator programu i wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz oraz Anna Warczyńska  Współpracę z PFSz omówiła Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i członek Zarzadu PFSz.  Pani Joanna Szyman, Prezes UpperFinanse przedstawiła prezentację o wykorzystaniu robotów w medycynie. Nie mogło zabraknąć wystąpienia Pana Andrzeja Mądrali, wiceprezydenta Pracodawców RP, który przedstawił aktualności zespołu trójstronnego.

W nawiązaniu do podpisanego z PharmaNET listu intencyjnego, Pan Marcin Tomasik przedstawił problem zamykania aptek ogólnodostępnych w szpitalach.

Obecni na sali wysłuchali także prelekcji partnerów wydarzenia. Firma WOFIL  przedstawiła temat usuwanie skażeń w obiektach użyteczności publicznej za pomocą odgazowanej wody wysokoozonowanej.  Pan Łukasz Więch z firmy Synexus przedstawił  aktualną sytuację badań klinicznych okiem lidera globalnego rynku. Case study współpracy członków PFSZ –  Synexus i CM Klara z Częstochowy. Pan Paweł Wdówik  przygotował prelekcję pn. „Opieka zdrowotna – sektor wysokiego ryzyka zawodowego” Projekt Zdrowie Człowiek Profilaktyka Podczas konferencji zaprezentowała się także firma Wolters Kluwer, Pan Piotr Welenc przedstawił  perspektywy informatyzacji w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym szpitala, a Pan Alberto Scandroglio, Why reducing variability in care should be a top priority for your organization,

Podczas JKP wystąpili także nowi członkowie wspierający PFSz, Pan Stanisław Klunder, Business Online Services Sp. z o.o.  zaprezentował temat jak zautomatyzować procesy finansowe i administracyjne w szpitalu by mieć wszystko pod kontrolą? Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych w skutecznym zarządzaniu szpitalem,

Podczas Konferencji powołano także Instytut Nowych Technologii którego Dyrektorem został Pan Piotr Welenc.

Kolejna sesja dotyczyła bezpieczeństwa, optymalizacji i innowacje.  Pani Dagmara Brzezińska-Marcu oraz Pani Agnieszka Zychora przedstawiły szalenie ciekawy temat dotyczący tego, że Allegro staje się istotnym elementem rozwoju rynku zdrowia.
Pan Mateusz Pawełczuk przedstawił swój start-up: Jak AI może ograniczyć koszty krwiolecznictwa, AIDA Diagnistics

Wśród członków wspierających PFSz znajdują się także wybitni menedżerowie ochrony zdrowia, Pan Jarosław Kozera przygotował wystąpienie o Zarządzaniu procesami terapeutyczno- diagnostycznymi z wykorzystaniem narzędzia BI

Podczas JKP Polska Federacja Szpitali podpisała z firmą PHILIPS POLSKA list intencyjny o współpracy na rzecz poprawy polskiego systemu ochrony zdrowia, a Panie: Magda Frątczak, Magdalena Leśniewska i Małgorzata Milewska-Augusto zaprezentowały innowacyjny system TASY EDM służący optymalizacji procesów przy przetwarzaniu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Firma Transition Technologies reprezentowana przez Pana Piotra Pecko wygłosiła ciekawą prelekcję o tym jak jakość zbieranych danych medycznych może wpływać na jakość analiz oraz poprawę procesów leczniczych,

W drugiej części tej sesji odbyły się wystąpienia: Pana Michała Kaczmarskiego na temat, „Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków w Polsce z perspektywy szpitali: szanse i wyzwania” Fundacja KOWAL

Nie mogło zabraknąć tematu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa w podmiotach leczniczych, szczególnie po opublikowanym niedawno raporcie NIK, Pan Kamil Galicki, Wiceprezes BDO zajmuje się aydutami IT w ochronie zdrowia, przedstawił  Innowacyjne zabezpieczenie danych medycznych proponowane przez Członka wspierającego PFSz, firmę UseCrypt S.A

Pani Agnieszka Weiner firma Althea Polska zaprezentowała, że skuteczny serwis  jest receptą na optymalizację kosztów w polskich szpitalach.

Sesja wieczora była poświęcona dyskusji z kluczowymi uczestnikami systemu,W dyskusji udzial wzieli: Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia; Adam Niedzielski, Prezes NFZ; Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich oraz Bartłomiej Wnuk, Dyrektor CSIOZ, Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Jakub Berezowski, zastępca Prezesa ds. finansowania badań Agencji Badań Medycznych

Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom wysokich urzędów, dyskusja była bardzo merytoryczna i poruszyła szereg problemów i bolączek dyrektorów.

W imieniu swoim, jako koordynatora Jesiennej Konferencji Programowej PFSz, serdecznie dziękuję za udział wszystkich Gości, Prelegentów, Partnerów. Bez Państwa obecności nie była by ona taka wyjątkowa, bardzo merytoryczna i z wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, ogromu odbytych rozmów i nowych możliwości współpracy.

Zapraszam na następne wydarzenia PFSz, nie zwalniamy tempa i obiecuję, że będzie się działo!

Urszula Szybowicz
Project Manager PFSz