Polska Federacja Szpitali organizuje konferencję “”Sieć szpitali, koordynowana ochrona zdrowia: wyzwania dla Warszawy” 31 maja 2017 (środa, nowy termin) w godz 1000-1500, w sali konferencyjnej urzędu dzielnicy Warszawa-Bielany.

Konferencję organizujemy we współpracy z SPZZLO Warszawa-Żoliborz oraz Szpitalem Bielańskim w Warszawie.  Tematem konferencji będzie aktualna sytuacja warszawskich podmiotów leczniczych w obliczu wprowadzania systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) oraz koordynowanej ochrony zdrowia.  Na konferencję zapraszamy dyrektorów wszystkich stołecznych podmiotów leczniczych – szpitali, AOS, POZ, niezależnie od modelu własnościowego oraz finansowania.  Zaproszenia kierujemy także  do Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ, Mazowieckiego Oddziału NFZ, Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta stołecznego Warszawy, uczelni warszawskich, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz do władz Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

Koordynatorem konferencji jest Wicedyrektor Danuta Wąsowska – SPZZLO Warszawa-Żoliborz, tel. 600 481 988.  Radę programową konferencji tworzą Dyrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska – SPZZLO Warszawa-Żoliborz (członek wspierający PFSz), Dyrektor Dorota Gałczyńska-Zych – Szpital Bielański (członek zwyczajny PFSz) oraz Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny ale wymagana jest rejestracja elektroniczna wyłącznie pod adresem:

<konferencja@spzzlo.pl>

Instytucje zainteresowane sponsoringiem proszone są o kontakt z biurem PFSz: biuro@federacjaszpitali.pl

 Program Konferencji *

0900–1000 Rejestracja uczestników

1000-1010 Powitanie uczestników w imieniu organizatorów: Małgorzata Zaława–Dąbrowska, Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz; Dorota Gałczyńska-Zych, Dyrektor Szpitala Bielańskiego, Jarosław J. Fedorowski; Prezes Polskiej Federacji Szpitali

1010-1145 Sesja I – Sieć szpitali

1010-1025 Wprowadzenie systemowe: Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w MZ

1025-1045 Omówienie aktualnej sytuacji na szczeblu lokalnym: Filip Nowak, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

1045-1145 Panel uczestników systemu

Moderator: Dorota Gałczyńska–Zych, Dyrektor Szpitala Bielańskiego;

Uczestnicy (w kolejności alfabetycznej): Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w MZ; Maciej Miłkowski, Wiceprezes NFZ; Izabela Marcewicz–Jendrysik, Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci; Paweł Kaźmierczak, Prezes Centrum Kardiologii Józefów; Filip Nowak, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; Piotr Szenk, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

1145 – 1200 Przerwa na kawę

1200-1330 Sesja II – Koordynowana ochrona zdrowia

1200-1215 Wprowadzenie systemowe: Halina Wiktorzak, Naczelnik Wydziału ds. Strategii i Projektów Rozwojowych w Departamencie Analiz i Strategii Centrali NFZ

1215-1230 Omówienie aktualnej sytuacji na szczeblu lokalnym: Michał Dzięgielewski, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

1230-1330 Panel uczestników systemu

Moderator: Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia PTKOZ

Uczestnicy (w kolejności alfabetycznej): Małgorzata Zaława–Dąbrowska, Dyrektor SPZZLO Warszawa-Zoliborz; Michał Dzięgielewski, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; Dariusz Hajdukiewicz, Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy; Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; Halina Wiktorzak, Naczelnik Wydziału ds. Strategii i Projektów Rozwojowych w Departamencie Analiz i Strategii Centrali NFZ; Agnieszka Jankowska–Zduńczyk, konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej;

1330-1430 Sesja III – Jakość i wycena świadczeń

1330-1345 Wprowadzenie: Gabriela Sujkowska, Dyrektor Wydziału Taryfikacji AOTMiT

1345-1430 Panel uczestników systemu

Moderator: Beata Jagielska, Zastępca Dyrektora COI w Warszawie, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Uczestnicy (w kolejności alfabetycznej): Marcin Czech, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomiki, Profesor Politechniki Warszawskiej; Tomasz Stefańczyk, inicjator projektu ochrony danych osobowych w szpitalach; Gabriela Sujkowska, Dyrektor Wydziału Taryfikacji AOTMiT; Piotr Warczyński, ekspert, b. Wiceminister Zdrowia, Łukasz Rozdeiczer, Prezes Zarządu BATNA Group, współzałożyciel PTKOZ, członek wspierający PFSz;

1430-1530 Obiad i Networking

Kontakt i zgłoszenia: konferencja@spzzlo.pl

*UWAGA: Program może ulec zmianie w kwestiach osobowych oraz tematycznych

Aktualizacja: 07.05.2017