Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA odbył się w Ljubljanie, na Słowenii w dniach 03-04.06.2019

Kongres jest uwieńczeniem tegorocznej edycji programu wymiany menedżerów HOPE oraz jest dorocznym wydarzeniem HOPE, z udziałem władz tej najbardziej reprezentatywnej organizacji pozarządowej sektora szpitalnictwa w UE.  Program wymiany menedżerów HOPE jest z kolei unikalnym na skalę światową międzynarodowym programem szkoleniowym kadry kierowniczej ochrony zdrowia (opis w osobnej zakładce na stronie PFSz oraz na stronie hope.be).  Kongres otworzyli Eva Weinreich-Jensen, Prezydent HOPE oraz Ales Sabeder, Minister Zdrowia Republiki Słowenii.

Bardzo ciekawe były wystąpienia uczestników tegorocznej wymiany menedżerów HOPE, np. prezentacja TEAM POLAND złożonego z uczestników programu, którzy gościli w polskich szpitalach. W składzie Team Poland znalazły się lekarz menedżer i pielęgniarka menedżer z Hiszpanii oraz menedżer ds finansowych z Serbii.  Staże miały miejsce w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie oraz Szpitali Bielańskim w Warszawie. Dziękujemy Dyrektorom Irenie Kierzkowskiej (Olsztyn) oraz Dorocie Gałczyńskiej-Zych (Warszawa). Podziękowania dla Bogusława Budzinskiego, krajowego koordynatora programu wymiany menedżerów HOPE w Polsce.

 

 

 

 

 

Szczegóły prezentacji dobrych praktyk w polskich szpitalach znajdują się na zdjęciach na profilu PFSz portalu Facebook. Można tam też znaleźć bardziej szczegółowe relacje z Kongresu oraz obszerny materiał zdjęciowy z całego Kongresu.

W Kongresie HOPE AGORA wzięła udział sześcioosobowa delegacja PFSz oraz uczestnicy tegorocznego programu wymiany menedżerów HOPE z Polski, którzy odbyli staże w innych krajach, dzięki aktywności Polskiej Federacji Szpitali.