Przedstawiciele PFSz aktywnie uczestniczyli w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, 09-10.03.2017

Prezes PFSz Jaroslaw J. Fedorowski uczestniczył w sesji nt. zarządzania ryzykiem prawnym w ochronie zdrowia podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Prezes PFSz zwrócił uwagę na koszty związane z implementacja systemów zarządzania ryzykiem oraz koszty jakości. Prezes PFSz podkreślił profesjonalizm menedżerów szpitali i ich trudna sytuacje w obliczu ciągłego wzrostu oczekiwań wobec polskich szpitali, także w obszarze zarządzania ryzykiem / compliance.

O finansowaniu i inwestycjach w ochronie zdrowia podczas opowiadali Mariusz Wójtowicz, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu – Członek Zarządu Federacji, a także Renata Ruman-Dzido, Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – Członek Rady Naczelnej Federacji.

W sesji nt. edukacji medycznej licznie uczestniczyli przedstawiciele zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy PFSz na czele z jego Przewodniczącą Ligią Kornowską – Dyrektor Zarządzającą PFSz, która wzięła udział w panelu dyskusyjnym.  Piotr Najbuk, członek MMM, opowiadał o korelacji pomiędzy siecią szpitali, IOWISZem i mapami potrzeb zdrowotnych.

Podczas Kongresu przedstawiciele PFSz spotkali się z dużym zainteresowaniem współdziałaniem ze strony dyrektorów szpitali, szczególnie w obliczu działań Zarządu zmierzających do współpracy z NFZ w kwestii implementacji sieci szpitali oraz AOTMiT w kwestii taryfikacji.

[button link=”http://www.hccongress.pl/pl/” color=”blue” size=”” type=”3d” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”” class=”” id=””]II Kongres Wyzwań Zdrowotnych[/button]