LicencePro pomaga organizacjom obniżyć koszty licencjonowania oprogramowania. Ma doświadczenie, zna europejskie zasady licencjonowania, ma kanały zakupowe i zaopatrzenie.

Celem LicencePro jest podzielić się know-how i pozwolić użytkownikom czerpać z tego korzyści.

LicencePro dostarcza rozwiązania Microsoft w następujący sposób:

– Dostarcza rozwiązania on-premise z oszczędnościami sięgającymi 70%.

– Dostarcza rozwiązania w chmurze hybrydowej z oszczędnościami do 40%.

– Dostarcza rozwiązania w chmurze po konkurencyjnych cenach.

– Ma własnych konsultantów Microsoft, specjalistów w dziedzinie licencjonowania.

– Ma oddziały w całej Europie.

Dlatego oferuje, całkowicie bezpłatnie, trzem pierwszym członkom PFSz, którzy się do nich zgłoszą:

przyjazny audyt legalności oprogramowania w celu zidentyfikowania wszelkich problemów związanych z niezgodnością licencjonowania oraz pomoc w znalezieniu najlepszych rozwiązań licencyjnych Microsoft.

Więcej o LicencePro: https://licencepro.pl/pl/