O Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej w Krakowie

Konferencja jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej PTITI. Wsrod zadań PTITI znajduje się promocja prowadzenia intensywnej terapii przez odpowiednio wyszkolonych lekarzy niebędących anestezjologami. Dzięki działaności PTITI powstała możliwość uzyskiwania specjalizacji z intensywnej terapii przez lekarzy ze specjalizacjami internistycznymi, czy chirurgicznymi. PFSz wspiera takie rozwiązania w obliczu trudności z dostępnością anestezjologów oraz z uwagi na konieczność poprawy wielodyscyplinarności leczenia. W konferencji, na zaproszenie Prezesa PTITI prof. Rafala Niżankowskiego wziął udział Prezes PFSz, prof. Jarosław J. Fedorowski, który jest wspołzalożycielem oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej PTITI. W swoim wystąpieniu, Prezes PFSz podkreślił stanowisko PFSz oraz zaapelował do środowiska anestezjologów o współpracę z lekarzami innych specjalizacji oraz wsparcie działań PFSz na rzecz poprawy finansowania szpitali, a także organizacji szkolenia intensywistów nie-amestezjologów oraz innych zawodów medycznych pomocniczych.

Zachęcamy dyrektorów szpitali do kontaktu z PTITI na temat możliwości związanych ze specjalizacją z intensywnej terapii interdyscyplinarnej.