Na wniosek PFSz kwestia finansowania testów COMBO została omówiona podczas posiedzenia Rady NFZ 3 lutego 2023. 
PFSz zgłosiła, za pośrednictwem dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki – delegata Pracodawców RP do Rady NFZ, wniosek o  poszerzenie listy podmiotów leczniczych objętych Zarządzeniem nr 3/2023/DSOZ wprowadzającym nieodpłatny dostęp do testów antygenowych COMBO (w kierunku: SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV) o szpitalne izby przyjęć oraz o szpitalne oddziały ratunkowe oraz aptek. Polska Federacja Szpitali jest członkiem Pracodawców RP od 2015 roku. Dziękujemy naszemu delegatowi za przedstawienie sprawy na ważnym forum, jakim jest Rada NFZ.
Uzasadnienie PFSz:
Z dniem Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie nr 3/2023/DSOZ wprowadzające nieodpłatny dostęp do testów antygenowych COMBO (w kierunku: SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV) dla POZ.  Niestety zarówno Izby Przyjęć i SOR-y przynależące do szpitali zostały wykluczone z tej regulacji. Oznacza to, że szpitale chcąc zapewnić sprawną i niezawodną diagnostykę muszą na swój rachunek zakupić testy. Aktualna cena obowiązującą na rynku to ok 34 zł za szt. Biorąc pod uwagę specyfikę okresu wzmożonych infekcji związaną z naporem pacjentów zgłaszających się do szpitala w trybie ostrym wydatki jakie ponosi szpitala decydując się na zakup testów „trzy w jednym” stanowią istotne obciążenie i tak nadwyrężonych budżetów. Możliwość wykonania testów Combo w pediatrycznych Izbach Przyjęć i SOR  niesie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze nie naraża pacjentów na kilkukrotne pobieranie wymazów z nosa, jeśli chciałoby się stosować testy antygenowe dla pojedynczych drobnoustrojów. Pozwala często na postawienie diagnozy bez konieczności wykonywania dodatkowych badań, zarówno laboratoryjnych, jak i obrazowych. Dzięki tym testom możemy uchronić część dzieci przed koniecznością hospitalizacji, bowiem zdiagnozowanie na przykład infekcji o etiologii  Mycoplasma pneumoniae, bez wykorzystania testów antygenowych Combo, wymaga pobrania krwi i kilkudniowego oczekiwania na wynik badania serologicznego. Poza tym stosowanie testów antygenowych Combo często pozwala na wykrycie drobnoustrojów, w przypadku których możliwe jest leczenie przyczynowe: grypa, infekcje wywołane przez Mycoplasma pneumoniae.  Dzięki stosowaniu testów Combo w wielu przypadkach skraca się czas procesu diagnostycznego w IP/SOR, dzięki czemu mali pacjenci nie są narażeni na kontakt z wieloma infekcjami.
Konkludując, pominiecie Izb Przyjęć i SOR oraz aptek w dostępie do nieodpłatnych testów diagnostycznych ma bezpośredni niekorzystny wpływ na proces diagnostyczny, naraża pacjentów na dyskomfort związany z wykonaniem kilku wymazów, wydłuża czas procesu diagnostycznego, a to obciąża system dodatkowymi kosztami.
Odpowiedź kierownictwa NFZ: centrala NFZ przekażę sprawę do MZ i zostanie ona poddana analizie przez obie instytucje.
Nie mniej zwrócono uwagę na fakt, iż zawężenie dostępu do testów do placówek POZ ma służyć budowaniu świadomości pacjentów, iż problem infekcji powinien być zabezpieczany na poziomie lekarza rodzinnego. SOR i Izba Przyjęć powinny być miejscem zabezpieczenia innych problemów zdrowotnych, które nie mogą poczekać na interwencję zespołu POZ.