W dniu 13.06.2018 odbyła się konferencja Pacjent i System w ramach Ogólnonarodowej Debaty “Wspólnie dla Zdrowia”. Konferencję otworzył Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia. W Radzie Społecznej Debaty zasiada Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz, jako reprezentant środowiska pracodawców szpitali, który brał udział w konferencji wraz z innymi członkami Rady, ekspertami oraz uczestnikami.