Posiedzenie Rady Gubernatorow HOPE odbyło się w Dusseldorfie, 15.11.2017.

Sekretarz Generalny Pascal Garel zaprezentował rozpoczynające się konsultacje europejskie na temat regulacji dotyczących produktów krwioleczniczych.  HOPE aktywnie włącza się w te konsultacje jako głos sektora szpitali.  HOPE uczestniczy także w konsultacjach europejskich dotyczących regulacji wyrobów leczniczych (Medical Devices) oraz wdrażaniu Dyrektywy Fałszykowej (Falsified Medicines Directive).  Podczas posiedzenia omawiano także aktualną problematykę oceny technologii medycznych.  W toku dyskusji na temat stanowiska HOPE wobec kwestii oceny technologii medycznych (HTA) okazało się że w Niemczech ocena technologii medycznych zajmują się wspólnie Niemiecka Federacja Szpitali, związek Kas Chorych oraz organizacja lekarzy.  HOPE bierze udział w europejskich konsultacjach nt. HTA podczas których mówi się o możliwości wzajemnego uznawania rekomendacji HTA pomiędzy państwami UE.  Prezes PFSz poinformował o wysokiej jakości pracy polskiej agencji HTA (AOTMiT) postulując aktywną rolę i przedstawienie stanowiska HOPE w temacie na poziomie europejskim.  Gubernatorowie omawiali także Brexit w aspekcie ochrony zdrowia, po prezentacji Prezesa Konfederacji Szpitali NHS z Wielkiej Brytanii.

W posiedzeniu uczestniczyli Gubernatorowie Europejskiej Federacji Szpitali HOPE z większości krajów UE.  Szczegółowa relacja z materiałem zdjęciowym znajduje się na profilu FB PFSz.

https://www.facebook.com/pg/Polska-Federacja-Szpitali-PFSz-275513355793475/posts/?ref=page_internal