Narodowy Test Zdrowia Polaków to ogólnopolski projekt realizowany od 2020 roku przez serwis Medonet w ramach misji, której jednym z segmentów jest edukacja oraz profilaktyka zdrowotna. Jego najważniejszym elementem jest coroczne badanie zwieńczone raportem na temat zdrowia Polaków i obejmujące takie aspekty jak stan zdrowia, chorobowość, profilaktyka zdrowotna, styl życia czy korzystanie z opieki medycznej.

Narodowy Test Zdrowia Polaków jest największym badaniem zdrowia w polskim internecie (wg dostępnych danych). W roku 2022 wzięło w nim udział niemal 230 tysięcy osób.

Tegoroczny raport przedstawia nie tylko wyniki NTZP2022, ale porównuje je z danymi zebranymi w obu poprzednich edycjach (NTZP2020 przeprowadzonym tuż przed ogłoszeniem pandemii oraz NTZP2021, który odbył się rok później). Dzięki temu możemy dokładnie prześledzić, jak zmieniało się podejście Polaków do profilaktyki zdrowotnej oraz jak kształtowały się ich prozdrowotne zachowania przed oraz w trakcie pandemii COVID‑19.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem na stronie: https://narodowytestzdrowia.medonet.pl