Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia oraz Polska Federacja Szpitali Zapraszają na pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia (MKOZ) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Dwusemestralne (184 g.) studia zostają uruchomione w maju br, ( w trybie sobotnio-niedzielnym) dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Idea studiów spotkała się z zainteresowaniem i wsparciem ze strony Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Studia MKOZ mają charakter unikatowy, bowiem są to pierwsze studia tego typu na polskim rynku uniwersytecko-edukacyjnym, a jednocześnie charakteryzuje je niezwykle duży wymiar praktyczny.

Wybitni wykładowcy to przede wszystkim praktycy na co dzień zajmujący się tematyką i obszarem będącym przedmiotem studiów.  Studia kończą się uzyskaniem dyplomu UKSW oraz certyfikatu PTKOZ i uzyskania presitiżowego tytułu “Fellow of the Polish Association of Managed Care – FPAMC”

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szpitali do delegowania pracowników szpitali na studia MKOZ na UKSW.  Istnieją możliwości finansowania kształcenia z funduszy urzędów pracy lub innych. 

Szczegółowe informacje o studiach znajdują się tutaj:

http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/1288-nowe-studia-podyplomowe-na-uksw

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Menedżerem Studiów:

Anna Szczerbak

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Członek Rady Naczelnej PFSz

Tel.+48 603 885-235, e-mail: anna.szczerbak@pfsz.org