Polska Federacja Szpitali objęła patronatem ogólnopolski program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.

Celem inicjatywy jest upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego, ponieważ każdy pacjent ma prawo do oceny stanu odżywienia i otrzymania prawidłowego leczenia żywieniowego. Podjęcie takiej terapii zwiększa jego szanse w walce z chorobą.

Działania prowadzone w ramach programu będą dążyły do wprowadzenia certyfikacji szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego, które zastały opracowane i zaakceptowane przez Radę Ekspertów.

O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie placówki, również te które wymagają dodatkowej edukacji w ramach programu szkoleniowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu.

Wśród korzyści dla szpitali są:

  • Większe oszczędności
  • Większe kontrakty z NFZ
  • Szpital przyjazny dla pacjenta
  • Wyższe standardy leczenia
  • Większe środki z NFZ