VI Regionalna Konferencja PFSz w Zamościu miała miejsce 17 maja 2018 i zakończyła się sukcesem.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Arkadiuszem Bratkowskim – Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego, Andrzejem Wnukiem – Prezydentem Miasta Zamościa, Agnieszką Kowalską-Głowiak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego oraz Karolem Tarkowskim – Dyrektorem Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Lublinie.
W konferencji uczestniczyło prawie 100 osób, w tym ponad 30 dyrektorów szpitali z regionu, przede wszystkim z woj. Lubelskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych, lekarze, pielęgniarki i eksperci.

Podczas konferencji wygłoszone zostały 11 prelekcje, odbyła się także sesja dyskusyjna z udziałem wszystkich interesariuszy systemu, zarówno panelistów, jak i uczestników obecnych na sali.

Szczególnie podziękowania dla zespołu Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, kierowanego przez Prezesa Mariusza Paszko, członka Rady Naczelnej PFSz. Zarząd PFSz reprezentował Prezes Jarosław J. Fedorowski. Podziękowania należą się także koordynatorowi konferencji z ramienia PFSz i zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny – Urszuli Szybowicz.

Obszerna relacja z Konferencji, w tym liczne zdjęcia, znajduje się na profilu PFSz portalu Facebook