15 maja br. w Jaworzynce – Krężelce odbyło się 44-te szkolenie organizowane przez Śląski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Związek tworzy 43 szpitali śląskich, które od 2003 roku aktywnie działają pod kierownictwem Prezesa Tadeusza Urbana (Szpital Specjalistyczny w Zabrzu) i wspierają się na obszarze Śląska i województwa opolskiego, a od 2015 r.  Związek jest członkiem Polskiej Federacji Szpitali, a Prezes Związku jest członkiem Rady Naczelnej PFSz

 

 

 

Powstały w 2003 r. cykl szkoleniowy „Jak ja to robię” to doskonała dla zarządzających szpitalami platforma wymiany myśli, doświadczeń w oparciu o formę warsztatową. Przedstawiane tematy mają charakter ściśle praktyczny.

W spotkaniu Związku wzięła udział Anna Szczerbak, Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, Przewodniczaca zespołu ds stanowisk PFSz oraz Liaison Officer Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Przedstawiła koncepcje funkcjonowania PFSz i HOPE, omówiła aktualne zadania i projekty Federacji. Po prezentacji odbyła się konstruktywna dyskusja z zarządzającymi szpitalami odnośnie realizacji wspólnych celów, niezależnie od modelu szpitala, jego lokalizacji oraz wielkości i profilu.

 

 

 

Polska Federacja Szpitali i Śląski Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej postanowiły kontynuować działania celem realizacji wizji funkcjonowania i rozwoju sektora szpitalnictwa w naszym kraju oraz w Unii Europejskiej.

„Szpitale są bardzo ważnym ogniwem systemu ochrony zdrowia, funkcjonują w trudnych i zmieniających się warunkach, a ich dyrektorzy starają się jak mogą aby zapewnić możliwie najlepszą jakość opieki nad pacjentami”