Warsztaty PFSz oraz PKMP w Łodzi

W dniu 27.04.2017 roku (czwartek) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w godz. 10.00-16.00 odbyły się drugie warsztaty kierowane do menedżerów wysokiego oraz średniego szczebla kierujących placówkami szpitalnymi, a także do osób zaangażowanych w procesy kliniczne oraz rozliczeniowe. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Federację Szpitali oraz Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie. Warsztaty zostały podzielone na dwie sesje dotyczące jakości i bezpieczeństwa pacjenta oraz aspektów związanych z finansowaniem, budżetowaniem, a także controllingiem świadczeń zdrowotnych. Każda z sesji wywołała wieloaspektową dyskusję. Uczestnicy wskazali na rozbieżności pomiędzy wdrażaniem litery prawa, a dobrymi praktykami w szpitalach mających na celu zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa oraz efektywne zarządzanie podmiotami.