Szanowni Medycy: pracownicy ochrony zdrowia oraz pracownicy i studenci Uczelni Medycznych!


Zapraszamy do udziału w krótkim, anonimowym badaniu ankietowym, dotyczącym sztucznej inteligencji.


Badanie jest częścią grantu HeartBIT_4.0 (Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases – zastosowanie innowacyjnych technik analizy danych medycznych w kardiologii) realizowanego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, we współpracy z Koalicją AI w zdrowiu.

https://tinyurl.com/ycyfxnzn