Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wyróżniony w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

Program Opieki Koordynowanej Chorób Metabolicznych u Dzieci, zaprezentowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej został wyróżniony w konkursie „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia” w kategorii Organizacja przyjazna pacjentowi.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z wyróżnieniem za program opieki koordynowanej skierowany do dzieci

Projekt ma na celu stworzenie kompleksowego systemu wsparcia i opieki medycznej dla dzieci z chorobami metabolicznymi, obejmujący diagnostykę, leczenie, monitorowanie i edukację pacjentów i rodzin. Działa na rzecz poprawy jakości życia tych dzieci, minimalizacji skutków choroby oraz zwiększenia dostępu do specjalistycznej opieki.

Beneficjentami projektu są dzieci do 18. roku życia z BMI powyżej 90 centyla. Wyklucza pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego, zaostrzeń chorób przewlekłych czy infekcji.

Przeprowadzona została analiza potrzeb pacjentów, ich rodzin i specjalistów, co pozwoliło opracować model opieki koordynowanej przez różnych specjalistów. Ustalone zostały standardy postępowania, procedury i wytyczne diagnostyczne, terapeutyczne oraz monitorujące. Wprowadzono schematy postępowania, dostosowane do rodzaju i zaawansowania choroby. Dzięki temu zapewniona została spersonalizowana opieka.

„Zmiany w sektorze ochrony zdrowia nie dokonają się bez bezpośredniego zaangażowania podmiotów leczniczych, fundacji i stowarzyszeń pracujących na rzecz polskich pacjentów. Idea systemu zorientowanego na pacjencie, wynikach leczenia i optymalnym wykorzystaniu zasobów nie jest promocyjnym hasłem, ale drogowskazem działania wielu organizacji ochrony zdrowia w naszym kraju. Dostrzeżenie i wyróżnienie projektów i przedsięwzięć, które wnoszą istotną wartość, nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także całego systemu to warunek upowszechnienia się dobrych praktyk klinicznych, organizacyjnych, zarządczych itp. „Liderzy zmian” są wśród nas i zasługują na docenienie ich wkładu w budowanie zrównoważonego systemu ochrony zdrowia” – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, pomysłodawczyni konkursu i Przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Z życia szpitali to stały segment informacyjny na temat bieżącej działalności członków Polskiej Federacji Szpitali (PFSz).