Zakończyła się XI Międzynarodowa Konferencja Hospital and Healthcare Management w Warszawie, 22-23.06.2017.

Dwa dni konferencji, 9 sesji, 64 wykładowców i panelistów, prawie 300 uczestników.  Jeden Wiceambasador, dwóch Wiceministrów, dwóch Wiceprezydentów,  jeden Gubernator, kilkudziesięciu Prezesów i Dyrektorów (w tym prezesów największych organizacji pracodawców w ochronie zdrowia), kilkunastu Profesorów oraz Menedżerowie POZ, AOS, Szpitali, firm sektora ochrony zdrowia.  Ośmioosobowa reprezentacja Zespół Młodych Menedżerów Medycyny.   Kilkunastu wystawców i sponsorów.  Przedstawiciele mediów ogólnopolskich oraz branżowych.

Polsko-Holenderski Szczyt Zdrowia z udziałem pięciu wykładowców z Holandii.

Udane dyskusje podczas sesji konferencyjnych oraz w kuluarach.  Dobre spotkania przyjaciół i znajomych.

Aktywny udział członków Zarządu oraz Rady Naczelnej PFSz

Pozytywna energia !

Szczegóły na

https://www.termedia.pl/mz/Hospital-Management-narodowa-debata-o-ochronie-zdrowia,26538.html