Już jutro, 13.06.2019, spotkamy się na XVIII edycji Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management w Warszawie.

Poprzednie edycje zakończyły się sukcesem. Do tej pory w konferencji uczestniczyło ponad 2800 menedżerów szpitali, decydentów, ekspertów oraz liderów przemysłu związanego z ochroną zdrowia. Konferencja na trwałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rynku medycznego w Polsce i zyskała opinię najbardziej wartościowej merytorycznie, a przy tym prestiżowej. Wśród patronów naukowych konferencji należy wymienić Zarząd ds. Ryzyka Uniwersytetu Stanforda, Amerykańskie Kolegium Lekarzy Zarządzających, Amerykańskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych, University of Sydney, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Akademię Leona Koźmińskiego, Europejską Komisję Przemysłu Medycznego oraz Europejską Federację Szpitali.
W zeszłym roku podczas Konferencji miał miejsce Polsko-Chiński Szczyt Zdrowia z udziałem kilkudziesięcioosobowej delegacji Chińskiej Federacji Szpitali. Poprzednio odbyły się m.in. Polsko-Amerykański, Polsko-Brytyjski oraz Polsko-Australijski Szczyt Zdrowia z udziałem ambasadorów, które to wydarzenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.
Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie “Bezpieczeństwo podmiotu leczniczego”. Wspólnie z przedstawicielami MZ, NFZ, prawnikami, menedżerami praktykami, naukowcami oraz ekspertami podzielimy się wiedzą na temat wyzwań w obszarach tak ważnych, jak ochrona danych i cybersecurity, zarządzanie ryzykiem, medycyna personalizowana, bezpieczeństwo kadrowe i finansowe. Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowane zostaną wyniki takich ważnych raportów, jak potrzeby kadrowe szpitali, badanie satysfakcji dyrektorów szpitali oraz polityki antynikotynowej w szpitalach. Ponadto, uczestnicy programu wymiany menedżerów oraz Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA 2019 podzielą się najnowszymi praktykami w obszarze evidence based healthcare management. Wśród sesji nie zabrakło sesji nt. RODO, która jest częścią dużego przedsięwzięcia implementacji RODO wraz z kodeksem branżowym oraz inicjatywy RODO dla Pacjenta.
W tym roku, po raz pierwszy, odbędą się sesje równoległe. W pierwszym dniu konferencji będzie miała miejsce prezentacja wyników ogólnopolskiej debaty “wspólnie dla zdrowia” w odniesieniu do wyzwań stojących przed menedżerami szpitali oraz innych podmiotów leczniczych. Nie zabraknie także sesji “Hot topics” oraz okazji do dyskusji na sali oraz w kuluarach.
Ponieważ Konferencja ma charakter międzynarodowy, przygotowaliśmy wydarzenia specjalne: sesja brytyjska oraz sesje we współpracy z krajami nordyckimi nt. innowacji.
Aktualizowane informacje o Konferencji znajdują się na stronach: www.termedia.pl oraz www.pfsz.org;

Serdecznie Zapraszamy w imieniu Rady Programowej i Organizatora,

https://www.termedia.pl/Konferencja-XIII-Miedzynarodowa-Konferencja-Hospital–Intro,999,6396.html